RSS
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
SBE Tarih Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanından

YAZI BURAYA GELECEK

Sitemiz yayına hazırlık aşamasındadır
19/02/2015     563 Takip
Bilgilerinize duyurulur

Misyonumuz;         

Tarih Bölümümüz; tarihsel olayları anlamaya ve yorumlamaya paralel olarak disiplinler arası bir bakış açısına sahip olmayı önemli bir ilke olarak benimsemiştir. Tarih alanında bilimsel araştırma, uygulama ve öğretim ortamının oluşturulması, bölümümüzün bağlı kalmaya çalışacağı bir misyon olacaktır. Hedefimiz uzun vadede bölüm olarak önde gelen tarih bölümleri arasına girmektir. Bölümümüz, bu gayeyi tahakkuk ettirecek bir müfredat üzerinden Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora seviyelerinde dersler açarak tarih sahasında ilmî-akademik çalışmalara katkıda bulunma amacını taşımaktadır.  
 

Vizyonumuz;

  • Tarih eğitim, öğretim ve araştırma kalitesiyle tercih edilen bir anabilim dalı;
  • Çalışmayı teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir akademik bakış açısına sahip;
  • Tarih alanındaki sorunsallara yönelik çalışmalar yapan, sahasındaki güncel gelişmeleri takip eden;
  • Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitim öğretimini etkin bir şekilde yürütmeyi gaye edinen;
  • Yaptığı akademik yayın ve sunumlarda kalıcı ve özgün eserler ortaya koymayı hedefleyen;
  • Tarih mesleğinin adabına ve etik değerlerine saygılı olmayı benimsemiş, eğitim ve yayın hayatında üretken bir bölüm dayanışmasına sahip olmaktır.
MESUT AYAR

Doç.Dr. MESUT AYAR

SBE Tarih Anabilim Dalı

MESUTAYAR@klu.edu.tr

ABDÜLKERİM	ASILSOY

Yrd.Doç.Dr. ABDÜLKERİM ASILSOY

SBE Tarih Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/abdulkerim.asilsoy

abdulkerim.asilsoy@klu.edu.tr

HASAN DEMİRHAN

Yrd.Doç.Dr. HASAN DEMİRHAN

SBE Tarih Anabilim Dalı

hasandemirhan@klu.edu.tr

FARUK DOĞAN

Yrd.Doç.Dr. FARUK DOĞAN

SBE Tarih Anabilim Dalı

faruk.dogan@klu.edu.tr

V.TÜRKAN DOĞRUÖZ

Yrd.Doç.Dr. V.TÜRKAN DOĞRUÖZ

SBE Tarih Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/turkan.dogruoz

turkan.dogruoz@klu.edu.tr

RAŞİT GÜNDOĞDU

Yrd.Doç.Dr. RAŞİT GÜNDOĞDU

SBE Tarih Anabilim Dalı

rasit.gundogdu@klu.edu.tr

RAİF İVECAN

Yrd.Doç.Dr. RAİF İVECAN

SBE Tarih Anabilim Dalı

raif.ivecan@klu.edu.tr

TARIK ÖZÇELİK

Yrd.Doç.Dr. TARIK ÖZÇELİK

SBE Tarih Anabilim Dalı

tarik.ozcelik@klu.edu.tr

OLCAY TURAN

Yrd.Doç.Dr. OLCAY TURAN

SBE Tarih Anabilim Dalı

OLCAYTURAN@klu.edu.tr

GÜNCELLENECEK

GÜNCELLENECEK

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.